Thaichristian Books
ชีวิตใหม่
฿220.00
ให้ความเข้าใจเพื่อความมั่นใจในการดำเนินชีวิตคริสเตียนตามพระคัมภีร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : การสร้างสาวก
  • รหัสสินค้า : 000511

รายละเอียดสินค้า ชีวิตใหม่

ชีวิตใหม่ : คู่มือคริสเตียนใหม่

โดย สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร , 126 หน้า

 

บทเรียนสร้างสาวก เนื้อหาครบถ้วนถูกต้องตามหลักศาสนศาสตร์

ให้ความเข้าใจเพื่อความมั่นใจในการดำเนินชีวิตคริสเตียนตามพระคัมภีร์

บทเรียนมากคุณค่า คุณภาพเปี่ยมล้น ผลงานอมตะ มาตรฐานของ CED ที่นำมาปรับปรุงอีกครั้ง

เนื้อหาประกอบด้วย

 

หลักที่ 1     พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

หลักที่ 2     การอธิษฐานคือการติดต่อกับพระเจ้า

หลักที่ 3     คริสตจักรคือครอบครัว

หลักที่ 4     พระคัมภีร์คือหนังสือ

หลักที่ 5     ชีวิตใหม่ในพระคริสต์คือประสบการณ์ส่วนตัว

หลักที่ 6     พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ช่วยส่วนตัว

หลักที่ 7     สังคมภายนอกกับท่าที

หลักที่ 8     ซาตานคือศัตรู

หลักที่ 9       สวรรค์คือที่อยู่นิรันดร์

หลักที่ 10     การเป็นสาวกคือหน้าที่สำคัญ

 

เริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยหลักการดำเนินชีวิตสำหรับตัวเอง

ไม่เพียงการเปลี่ยนศาสนา ที่เป็นเพียงเปลือกนอกของความเข้าใจ

ชีวิตใหม่ คือ ทุกส่วนของชีวิตต้องปรับเปลี่ยนใหม่ (ทั้งหมด)

ชีวิต ความคิด จิตใจ ที่จะเป็นไปตามการทรงสร้างของพระเจ้าอย่างมีเป้าหมาย

ประโยคเด็ดของคริสเตียนคือ คนบาปที่กลับใจมาหาพระเจ้า

พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงทุกเรื่องในชีวิตของผู้เชื่อ

มาดื่มด่ำพระคุณ พระพร จากการดูแล อวยพรของพระบิดา

แล้วจะพูดอีกประโยคดังๆ ว่า....ขอบคุณพระเจ้า ตลอดชีวิตที่เหลือ

 

สำนักพิมพ์ : CED